Komendant Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie - Kierownictwo - Komisariat Kolejowy Policji

Kierownictwo

Komendant Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie

mł. insp. Sławomir Sobolewski

mł. insp. Sławomir Sobolewski urodził się 3 kwietnia 1971 roku w Opocznie. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie,  Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach  oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej  w Warszawie, w zakresie zarządzania organizacją.

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komisariacie Policji Metra Warszawskiego pracując w ogniwie patrolowym. W 1998 roku został kierownikiem ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a następnie został mianowany na stanowisko kierownika referatu.  Od roku 2005 pełnił służbę w Sekcji Dyscyplinarnej Wydziału Kadr KSP na stanowisku eksperta.

W 2007 roku został powołany na stanowisko  Zastępcy Komendanta Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie. Od 16 listopada 2014 roku pełnił obowiązki Komendanta Kolejowego Policji w Warszawie.

Z dniem 01 maja 2015 roku został powołany na stanowisko Komendanta Kolejowego Policji w Warszawie.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.