Podsumowanie 2019 roku - Aktualności - Komisariat Kolejowy Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2019 roku

Data publikacji 31.01.2020

Wczoraj o godzinie 15 w Komisariacie Kolejowym Policji w Warszawie miała miejsce odprawa służbowa podsumowująca cały ubiegły rok. W odprawie udział wziął zarówno Komendant tutejszej jednostki młodszy inspektor Sławomir Sobolewski jak również jego Zastępca młodszy inspektor Paweł Salamaga. Odprawę rozpoczął Komendant, który na wstępie przywitał wszystkich obecnych i podziękował wszystkim policjantom KKP w Warszawie za trud włożony w służbę ale i za osiągnięte wyniki.

Następnie głos zabrali Naczelnicy poszczególnych Wydziałów kolejno Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Jerzy Magdziak i podinsp. Artur Szewczyk, Naczelnik Wydziału Kryminalnego. Omówili oni szczegółówo pracę i wyniki podległych im Wydziałów jako całości ale również poszczególnych Sekcji wyróżniając przy tym policjantów którzy w ubiegłym roku wykazali się szczególnym zaangażowaniem co przełożyło się na ich wyniki w służbie. Na koniec swoje podziękowania funkcjonariuszom i ich rodzinom przekazał Zastępca Komendanta KKP w Warszawie.

asp.szt. Artur Wojdat