Ewakuacja Galerii Wileńskiej - Aktualności - Komisariat Kolejowy Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ewakuacja Galerii Wileńskiej

Data publikacji 25.09.2017

Punktualnie o godzinie 9:15 w dniu dzisiejszym klienci, pracownicy oraz ekspedienci Galerii Wileńskiej usłyszeli komunikat o konieczności natychmiastowego opuszczenia Centrum Handlowego. Na miejscu pojawiły się służby ratownicze: Straż Pożarna, Pogotowie oraz policjanci z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie. Po chwili zaczęły zamykać się grodzie oddzielające sklep Carrefour od galerii handlowych. Wszyscy pracownicy sklepu jak również placówek handlowych oraz klienci zostali poinstruowani w komunikatach głosowych o udanie się w wyznaczone miejsca ewakuacji. Tak wyglądał dzisiejszy alarm ćwiczebny, który w głównym scenariuszu zakładał ewentualne wystąpienie zagrożenia pożarowego.

Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie a całość ćwiczenia, która odbyła się z inicjatywy Centrum Handlowego trwała około 45 minut. Nad bezpieczeństwem osób ewakuowanych z Galerii Wileńskiej czuwali funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie. Podczas alarmu nie odnotowano żadnych utrudnień.

a.w.